Åpen søknad - Student

Åpen søknad

Åpen søknad

Noen ganger kan det gå lang tid mellom hver gang din drømmearbeidsgiver lyser ut en ledig stilling innen ditt felt. Det er likevel mulig å gjøre et forsøk på å få innpass.

Å gjøre god research er viktig når du skal skrive en åpen søknad

Store bedrifter har ofte en elektronisk løsning tilgjengelig hvor man kan laste opp CV og eventuelt motivasjonsbrev/åpen søknad.

Hvordan går jeg frem?

Hvis det ikke er noen elektronisk løsning for å komme i kontakt med den arbeidsgiveren du er interessert i, er det viktig at du først tar kontakt med arbeidsgiveren, og ber om å få snakke med en person som er ansvarlig for ansettelser, slik at du finner ut av om bedriften i det hele tatt tar imot åpne søknader. Det har som regel lite hensikt å sende en CV og en åpen søknad til bedriftens generelle e-postadresse uten å ha avtalt dette på forhånd. Hvis du har avtalt at du skal sende en åpen søknad vil den du har snakket med føle mer ansvar for at e-posten din blir fulgt opp, og det er større sjanse for at du lykkes med fremstøtet ditt.

Forbered deg til en slik samtale ved å legge en god plan for hvordan du skal presentere deg og kompetansen din for den potensielle arbeidsgiveren. Les bedriftens hjemmesider, følg bedriften på LinkedIn, facebook eller andre sosiale medier, og ikke minst, finn ut om det er noen du vet om eller kjenner som jobber der og ta kontakt med vedkommende. Finn ut av hvilken kompetanse bedriften trenger og hvilke prosjekter det jobbes med for tiden slik at du kan presentere deg på en hensiktsmessig måte. Da er det også mye lettere å finne ut av hva du skal fokusere på i den åpne søknaden.

En åpen søknad er ikke veldig ulik en søknad til en utlyst stilling, men krever en del research siden du ikke vet nøyaktig hvilke arbeidsoppgaver som finnes og hvilke kvalifikasjoner bedriften ønsker seg. Derfor er det du som må finne ut av dette. Pass på at du tilpasser søknaden til hver enkelt arbeidsgiver.

Hvordan skal søknaden struktureres?

  1. Start med å beskrive motivasjonen din for å jobbe for akkurat denne arbeidsgiveren og begrunn motivasjonen din.
  2. Forsett med å beskrive hva du kan tilby av kompetanse på bakgrunn av utdanning, erfaring og personlige egenskaper. Vær konkret og kom gjerne med eksempler fra arbeidsoppgaver du har hatt tidligere, situasjoner du har stått i i en jobbsammenheng, resultater du har oppnådd og skriv gjerne litt om hva det er som gjør at du opplever en av kjerneoppgavene i jobben som meningsfylt å jobbe med.
  3. Gjør arbeidsgiver oppmerksom på fra når du har mulighet til å starte i en jobb.

Det kan være lurt å følge opp den åpne søknaden med en telefonsamtale en til to uker etter at du har sendt søknaden.