Kjøreregler for digital undervisning ved Fakultet LUI - Student

Statisk artikkel

Kjøreregler for digital undervisning ved fakultet LUI

Er du student på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier? Dette er kjørereglene for digital undervisning ved fakultetet.
 • Sørg for at ditt ordinære navn vises i de ulike kommunikasjonssystemene som benyttes. Unngå fiktive navn.
 • Som hovedregel: Ha kamera på. Husk at du har mulighet til å velge en nøytral bakgrunn i Zoom/Teams.
  • I mindre grupper er det viktig for god samhandling at deltakerne ser hverandre.
  • I større grupper er det en fordel for foreleseren å kunne se så mange som mulig av deltakerne. 
  • Hvis det er utfordrende å ha kamera på, ta kontakt med din underviser i forkant.
  • Ved digital undervisning eller digitale møter som erstatter eller inngår i arbeidskrav eller aktiviteter som er obligatoriske i studiet, skal kamera alltid være på.
 • Delta aktivt i eventuelle diskusjoner og gruppearbeid underveis.
 • Bruk gjerne tommel opp og andre positive tilbakemeldinger på innlegg fra medstudenter og lærere for å vise at du er med og lytter.
 • Skru av/mute mikrofonen når du ikke snakker.
 • Sitt slik at bare du selv synes på skjermen.
 • Personvern/taushetsplikt:
  • Det er ikke lov å filme hverandre eller ta skjermbilder uten samtykke.
  • Det er ikke lov å dele kunnskap om medstudenters/lærers hjemmearena/privatliv med andre.

Kjørereglene gjelder for undervisning der det ikke gjøres opptak. Når det gjøres opptak av undervisningen, bortfaller punkt 1 om navn og punkt 2 om å ha på kamera.

Se også OsloMets personvernrutine for direktestrømming og opptak av digital undervisning (ansatt.oslomet.no)