Karriereplanleggeren Karriere - Student

Karriereplanleggeren

Karriereplanleggeren

Karriereplanleggeren er et verktøy og en uformell selvsjekk av bevissthet om egen kompetanse og muligheter, samt hvilke handlinger du har foretatt deg med tanke på egen karriere.

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid. Og uansett om du har veien klart for deg, eller er usikker på hva du ønsker at fremtiden skal bringe, vil OsloMet Karriere hjelpe deg i denne prosessen og bidra til at du blir karriereklar! Karriereplanleggeren vil være et nyttig verktøy i denne prosessen.

Karriereplanleggeren vil også være et nyttig verktøy å bruke når du skal forberede deg til en karriereveiledningstime eller et kurs.

Slik fungerer Karriereplanleggeren som verktøy

Verktøyet består av fem bolker med ulik tematikk; Om deg, Din kompetanse, Dine muligheter, Om arbeidsmarkedet og Få jobben. Hvert tema har en introduksjonsvideo med noen hint på veien, og verktøyet består totalt av 25 spørsmål med fire svaralternativer. På hvert spørsmål velger man det svaralternativet som passer best til egen situasjon. Dette er altså ingen test med rette og gale svar, men et verktøy for selvevaluering og refleksjon. Resultatet reflekterer svarene som har blitt gitt på spørsmålene, og gir noen smarte tips å ta med seg på veien videre.

Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Karrieresenteret ved UiO, Høgskolen i Oslo og Akershus, Liverpool John Moores University og Senter for IKT i utdanningen.


Det kan være nyttig for deg som student å diskutere resultatene dine sammen med en karriereveileder, så ta gjerne kontakt med OsloMet Karriere for å lære mer om hvilke tjenester som er tilgjengelig for deg gjennom studietiden.

Sjekk ut Karriereplanleggeren

Kontakt OsloMet Karriere

Kontakt OsloMet Karriere

OsloMet Karriere

E-post :

Ønsker du å bestille veiledning eller har spørsmål kan du kontakte OsloMet karriere på epost.