Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Utdeling av faddergoder og klær

Utdeling av faddergoder og klær

Vi deler ut faddergoder til fadderne. Se nedenfor for hvor og når ditt studieprogram skal møte.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet campus og Kjeller

Utdeling av faddergoder

Kjeller

 • Læringspsykologi og Vernepleie
  Sted: Utenfor Kjeller
  Tid: Mellom 10:30 - 12:30 
   
 • Sykepleier og yrkesfaglærer 
  Sted: Utenfor Kjeller 
  Tid: Mellom 13:00 - 14:00 
 • Produktdesign

 • Produktdesign
  Sted: Kjeller
  Tid: Mellom 14:30 - 15:30

Helsevitenskap (HV) 

 • Bioingeniør, Paramedic, Biomedisin, Ergoterapi og Farmasi
  Sted: Utenfor Pilestredet 32
  Tid: Mellom 10:00 og 11:00 
   
 • Fysioterapi, Fysio - mensendieck, Ortopediingeniør, Radiografi
  Sted: Utenfor Pilestredet 44 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00 
   
 • Sykepleie med etternavn som begynner på bokstav mellom A - J 
  Sted: Utenfor Pilestredet 32
  Tid: Mellom 12:00 - 13:00 
   
 • Sykepleie med etternavn som begynner på bokstav mellom J - Å 
  Sted: Utenfor Pilestredet 32 
  Tid: Mellom 14:00 - 15:00 

 

Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 

 • Barnehagelærer med etternavn som begynner med bokstav som begynner med A til J
  Sted: Utenfor Pilestredet 42 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00 
   

 • Barnehagelærer med etternavn som begynner med bokstav som begynner med J til Å
  Sted: Utenfor Pilestredet 42
  Tid: Mellom 12:00 - 13:00
   

 • Faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag 
  Sted: Utenfor Pilestredet 50 
  Tid: Mellom 12:00 - 13:00 
   

 • GLU 1-7 
  Sted: Utenfor Pilestredet 52 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00
   

 • GLU 5-10 Norsk
  Sted: Utenfor Pilestredet 52
  Tid: Mellom 11:30 - 12.30
   

 • GLU 5-10 Engelsk 
  Sted: Utenfor Pilestredet 52
  Tid: Mellom 13:00 - 14:00
   

 • GLU 5-10 Matte
  Sted: Utenfor Pilestredet 52 
  Tid: Mellom 14:30 - 15:30
   

 • Tegnspråk og tolking, utviklingsstudier 
  Sted: Utenfor Pilestredet 42 
  Tid: Mellom 14:00 - 15:00 


Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap

 • Arkivvitenskap, Bibliotek og informasjonsvitenskap 
  Sted: Utenfor P48 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00 

 

Økonomi, administrasjon og sosialfag (ØAS) 

 • Administrasjon og ledelse, Regnskap og revisjon
  Sted: Utenfor Pilestredet 46 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00
   
 • Barnevern
  Sted: Utenfor Pilestredet 46
  Tid: Mellom 11:30 og 12:30 
   
 • Sosialt arbeid 
  Sted: Pilestredet 46 
  Tid: Mellom 13:00 - 14:00 
   
 • Økonomi og administrasjon 
  Sted: Utenfor Pilestredet 48 
  Tid: Mellom 11:30 og 12:30 
   

Journalistikk og fotojournalistikk 

 • Journalistikk, Fotojournalistikk 
  Sted: Utenfor Pilestredet 48 
  Tid: Mellom 13:00 - 14:00 

Medier og kommunikasjon (MOK) 

 • Medier og kommunikasjon 
  Sted: Utenfor Pilestredet 48 
  Tid: Mellom 14:30 og 15:30 

Estetiske fag (EST) 

 • Drama og teaterkommunikasjon, Faglærer formgiving, kunst og håndverk, Kunst og design
  Sted: Utenfor Pilestredet Park 33
  Tid: Mellom 10:00 og 11:00 

Oslo tekniker samfund (OTS) 

 • Anvendt datateknologi, Informasjonsteknologi
  Sted: Utenfor Pilestredet 35 
  Tid: Mellom 10:00 - 11:00 
   
 • Ingeniør - bioteknologi og kjemi, Ingeniør - bygg
  Sted: utenfor Pilestredet 35
  Tid: Mellom 11:30 og 12:30 
   
 • Ingeniør - data, Ingeniør - elektronikk og informasjonsteknologi
  Sted: Utenfor Pilestredet 35
  Tid: Mellom 13:00 og 14:00 
   
 • Ingeniør - energi og miljø, Ingeniør - maskin 
  Sted: Utenfor Pilestredet 35
  Tid: Mellom 14:30 og 15:30