Hege Duckert om Katti Anker Møller

Hendelseskalender

Hege Duckert om Katti Anker Møller

Bli bedre kjent med en av våre aller viktigste kvinnesaksforkjempere.

Dato/Tid

Sted

Biblioteket P48, 1. etasje

Katti Anker Møller (1869-1945) er en pioner innen kvinnesaksarbeid. Kampen for kvinners, mødres og barns rettigheter gjorde henne til en kontroversiell figur i sin samtid. Hun kjempet for kvinners rett til abort og prevensjon, og ønsket å heve statusen til mødre og morsarbeid.

Møller var sentral i arbeidet med de castbergske barnelover som gir barn født utenfor ekteskap rett til fars navn og arv. 

Hege Duckert er forfatter og journalist og gav i 2023 ut boken "Katti Anker Møller: Å bestemme over livet". 

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket (oslomet.no).

Gratis og åpent for alle. Vi serverer kaffe og te. Velkommen!