Kandidater fra fakultet for helsevitenskap | Valg til Studentparlamentet | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Student Parliament election, candidates at HV.

Student Parliament election, candidates at HV.

See the presentation of the candidates from Faculty of Health Science and vote from 6.11. You can vote for up to eight representatives.

Bli kjent med de som skal representere deg! 8 personer ble valgt inn til fast plass og 5 personer ble valgt til vararepresentanter i Fakultet for helsevitenskap. Se også Studentparlamentets egne nettsider