Skip to Content

Utveksling med femårig grunnskolelærerutdanning

I løpet av den femårige masterutdanningen vil du bli introdusert og utfordret til å se skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Som en del av dette, legges det til rette for studentutveksling.

I den femårige masterutdanningen er det lagt til rette for et utenlandsopphold; dette er i særlig grad tilfelle i det tredje studieåret.  Godkjente utvekslingsopphold er fra 3 måneder til ett år og blir da en del av utdanningen.

Finansiering

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Du kan søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen når du skal på utveksling, og det finnes mange stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus, når man reiser innen Europa og Norden. Les mer om finansiering.

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan velge mellom tre ulike typer utenlandsopphold i 3. studieår i grunnskolelærerutdanningen.

Hvilke utvekslingsmuligheter du har, vil være avhengig av fagvalget ditt. 

 1. Fremmedspråksstudier i spansk, tysk, eller fransk.  Språkstudiene er som utvekslingsstudent i hhv Valencia, Freiburg eller Caen og du får undervisningskompetanse i det gjeldende språket.  Årsenhet i fremmedspråk er spesielt aktuelt for lærerstudenter for trinn 5-10. Det vil også være mulig å ta kun 30 studiepoeng i spansk og tysk (et semester utveksling) fra og med studieåret 2019-20. 
 2. Praksis- og studier i utlandet i 6. semester. Praksisopphold i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis på lokale skoler og arbeid med studier ved vertsuniversitetet, ca. 3 måneder. Les mer nedenfor.
 3. Studieopphold i 6. semester. For de aller fleste fagvalg i 6. semester kan man ta 30 studiepoeng på et utenlandsk universitet. Det varierer fra fag til fag hvor du kan dra.

Her er en oversikt over fagene du kan ta i 6. semester og hvor du kan reise på utveksling. (PDF)


Denne tabellen er lagt ut som en oversikt før frist for fagvalg. Informasjon om studiestedene og hvorfor lærerne anbefaler deg å reise akkurat dit som lærerstudent, vil bli lenket opp fra disse nettsidene. Du kan foreløpig søke opp mer generell informasjon som OsloMet har om universitetet/høgskolen ved å bruke søkefeltet på student.oslomet.no. 

Hvor kan jeg dra?

1. Fremmedspråksstudier i 3. studieår

 • Pädagogische Hochschule Freiburg i Tyskland, 60 studiepoeng i tysk. Det er også mulig å ta kun 30 stp i 6. semester. 
 • Universitat de Valencia i Spania, 60 studiepoeng i spansk. Det er også mulig å ta kun 30 stp i 6. semester. 
 • Norsk-fransk studiesenter i Caen, Frankrike (via NTNU), 60 studiepoeng i fransk (søk via Samordna opptak)

Les mer om fremmedspråkstilbudet her og hvordan søke

2. Praksisopphold med studier 6. semester

Praksisopphold i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis på lokale skoler og arbeid med studier ved vertsuniversitetet, periode på ca 3 måneder.

Praksisopphold i utlandet vil være mulig å søke på ved bestemte fagvalg for 6. semester.

For våren 2020 vil det primært være tilbud om å ha praksisopphold for deg som tar pedaogikk fordypning i 6. semester, med retningen "proffped" eller "digiped". Destinasjoner: 

 • Kyambogo University, Uganda, Kampala
 • Det arbeides med å tilby opphold også i Cape-regionen i Sør-Afrika og Kathmandu i Nepal. 

På denne type utvekslingsopphold vil du reise sammen med en gruppe medstudenter og ha noen dagers praksis hver uke på lokale skoler, parallelt med arbeid med studier. Studentene jobber som regel i team to og to sammen i klasserommet. 

Hvor mange studenter som reiser sammen varierer, og det er også litt forskjell på hvordan du arbeider med studiene ved siden av praksisen. Du vil få hjelp til å finne bolig.

3. Studieopphold i 6. semester - 30 studiepoeng i utlandet

Du kan reise som utvekslingsstudent til et universitet eller en høgskole som OsloMet har avtale med, og tar eksamen på studiestedet i utlandet (tilsvarende 30 studiepoeng).

Studiene skal godkjennes inn som del av graden din som grunnskolelærer.
Det varierer fra studiested til studiested hva de tilbyr for utvekslingsstudenter fra OsloMet. 

Avtaler som OsloMet og fakultet har, som kan være aktuelle for MGLU, sprer seg over ulike land:  

 • Norden 
 • Europa for øvrig
 • Nord-Amerika
 • Australia
 • Sør-Afrika

Ved noen valg vil du ha praksis ved OsloMet før eller etter oppholdet. 

Se for øvrig pdf-fil lenger opp på denne siden. 

Når og hvordan skal jeg søke?

Søknaden om å reise på utveksling sendes til OsloMet via søknadsweb. 
Når du blir godkjent som utvekslingsstudent, blir du veiledet videre i neste steg.
Les mer om  kravene og søknadsprosessen på OsloMet sine nettsider om utveksling.

For 3 måneders praksis- og studieopphold med pedagogikk fordypning i 6. semester, er søknadsfrist i vårsemesteret 2. studieår. Frister og hvordan søke blir annonsert på nettside, Canvas og andre relevante fora for studenter.

Hvordan får jeg mer informasjon?

Drop-in veiledning i infosenteret P 42 onsdager kl 1030-1230. 

Internasjonale koordinatorer har jevnlig informasjonsmøter for studentene om utvekslingsmuligheter og spesielt i forkant av frister. 

Du kan også ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultet for spørsmål på e-post eller for å avtale veiledning.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!