EPN-V2

Supervision and Mentoring for School and Kindergartens, module 2 Programme description

Programme name, Norwegian
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2
Valid from
2023 FALL
ECTS credits
15 ECTS credits
Duration
2 semesters
Schedule
Here you can find an example schedule for first year students.
Programme history

Other information

Se emneplaner PVUB7000 og PVUS7000.

Studieplan for pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, modul 2 (15 studiepoeng) er utviklet på grunnlag av deler av rammeplan for videreutdanning i pedagogisk veiledning av 4. november 1991, samt nasjonale rammer fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet (oppdragsbrev 33-09).