EPN

Course description forTEKLO6100 Technology Management

Course name in Norwegian
Teknologiledelse
Study programme
Fall: Teknologiledelse
Weight
5 ECTS
Year of study
2020
Curriculum
FALL 2020
Schedule
Programme description
Fall 2020 : Teknologiledelse
Subject History

Introduction

Emnet teknologiledelse som videreutdanning har til hensikt å styrke kandidatenes evne til å bidra til å lede verdiskaping i organisasjoner. Dette er et emne som skal gi en innføring i sentrale temaer for å kunne forstå verdiskaping, drift av og utfordringer i organisasjoner. Hensikten er at kandidatene skal oppnå praktisk og grunnleggende forståelse av hvordan organisasjoner fungerer i en digital tidsalder preget av usikkerhet og uforutsigbarheter. Nøkkeltema er blant annet digitale teknologier, ledelse, strategi og entreprenørskap.

Required preliminary courses

Ingen utover opptakskrav

Content

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Kandidaten kan:

  • forstå hvordan organisasjoner fungerer og skaper verdier i en digital tidsalder

  • gjøre rede for sentrale prinsipper for strategi, ledelse og organisering

  • forklare sentrale begreper knyttet til digitalt lederskap, innovasjon og entreprenørskap

  • reflektere over eget lederskap og hvordan dette kan utvikles

  • ha kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til det å starte en egen bedrift eller omstille en eksisterende virksomhet

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • gi råd om strategi, innovasjon, ledelse, organisering, og bruk av digitale virkemidler for å oppnå ønskede og strategiske mål i prosjekter og mindre bedrifter

  • være bevisst en bedrifts etiske utfordringer og samfunnsansvar

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • bidra til å utvikle eller omstille en virksomhet

  • se en tverrfaglig sammenheng på tvers av en organisasjon

Teaching and learning methods

Emnet tilbys heldigitalt fra OsloMet med grunnlag i praktiske eksempler i podcastene til Lørn.Tech. Undervisningen gjennomføres av fagpersoner fra OsloMet og av gjesteforelesere i Digital Norways og Lørns store nettverk av eksperter og ledere. Dette gjennomføres som korte 1-times webinarer basert på podcaster fra lørn.tech og i gruppeøkter, samt gjennom idividuelt arbeid. Siden materialet er tilgjengelig digitalt, er hensikten at arbeidet kan gjøres fleksibelt og i kombinasjon med jobbsøking eller jobb.

 

Det vil bli gitt oppgaver som knyttes til teori og de praktiske historiene i podcastene. Egen refleksjon – digitalt sammen med andre medstudentene – vil være en sentral arbeidsmetode. 

Course Requirements

Ingen

Assessment

Prosjektoppgave som kan gjøres i grupper på 1-3 personer.

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når emnet starter.

Permitted Exam Materials and Equipment

Ingen

Grading scale

Bestått/Ikke bestått

Examiners

To interne sensorer

Admission requirements

Arbeidsledige og permitterte samt arbeidstakere i jobb

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For opptak vises det til forskrift om opptak ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Ved vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.