EPN

PPUHPRA2 Teaching practice, 2nd period Course description

Course name in Norwegian
2. praksisperiode
Study programme
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid
Weight
0 ECTS
Year of study
2023/2024
Curriculum
FALL 2023
Schedule
Course history

Introduction

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Learning outcomes

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Content

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Teaching and learning methods

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Course requirements

Det er et krav om 100% tilstedeværelse i praksis i alle praksisperiodene. Ved fravær må dagene tas igjen etter avtale med praksissted og emneansvarlig/praksisseksjonen ved LUI.

Assessment

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Permitted exam materials and equipment

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Grading scale

Bestått/ikke bestått

Examiners

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y