Studieåret | Semesterstart - Student

Studieåret

Studieåret

Studieåret ved OsloMet er delt i to semester: høst og vår.

Studiestart

Hvis du er ny student må du søke opp ditt studium fra forsiden av student.oslomet.no for å finne ut når og hvor du skal møte opp første studiedag. Du kan også lese mer om studiestart her.