Stipend for grønnere reiser - Student

Web Content Display

Stipend for en grønnere utvekslingsreise

OsloMet oppfordrer deg til å reise miljøvennlig når du skal på utveksling. Velger du et grønnere reisealternativ har du mulighet til å få ekstra stipend!

Det finnes to ulike stipend for studenter som velger et grønnere reisealternativ i forbindelse med utvekslingsoppholdet:  

  • OsloMet Miljøstipend: Hvert semester er minst syv OsloMet miljøstipend på 2000 kroner tilgjengelige. Skal du være på utveksling fra OsloMet i minst 2 måneder, og mer enn halvparten av distansen fra Oslo til studiestedet gjennomføres med tog, buss, bildeling, el-bil, eller sykkel er du kvalifisert til å søke. Andre miljøvennlige reisemåter kan også vurderes. Er det flere kvalifiserte søkere enn stipender, tildeles stipendene ved trekning blant alle som tilfredsstiller disse kravene.  Søknadsfrister: vår ​​​​​​15.januar/høst 20.august. Søk nå om miljøstipend (nettskjema.no).
  • Erasmus + grønne reiser: ​​​​​​​skal du på  Erasmus + utveksling og reiser miljøvennlig majoriteteten av veien,  kan du også søke om et ekstra Erasmusstipend på 50 €.  Les mer om Erasmus + grønne reiser.

Nyttige lenker