Skip to Content

Søknad om deltidsstudium på årsstudiet i kulturledelse

Frist for å søke om deltidsstudium er 15. september.

Studenter som søker om å ta årsstudiet i kulturledelse på deltid over to år, må i emneoversikten på søknaden føre opp hvilke emner de skal ta i hvilket semester i løpet av de to årene. Man må ta minst ett emne per semester for å beholde studieretten. Merk at studieløpet man fører opp på skjemaet (type emne og tidspunkt for hvert av disse), er bindende.

Det er obligatorisk å ta emnet Organisering og ledelse av kunst og kultur 1. semester høst (OBS! se viktig info i programplanen), og det anbefales å ta emnet Innføring i økonomi også 1. semester høst. Utover dette anbefales følgende studieløp for de øvrige fire emnene, jf. programplanen:

Kulturøkonomi og digitalisering - 2. semester, vår
Prosjektledelse - 3. semester, høst
Markedsføring og entreprenørskap - 4. semester, vår
Ledelse - 4. semester, vår

Svar på søknaden sendes til søkers student-epostadresse.