News - Student

Nyhetportlet

Animert mann omringet av ulike nyhetsartikler hvor overskriften er ulike helsepåstander.

Vil du bli bedre til å vurdere påstander om helse i media?

I disse dager lanseres et lite spill som heter "Bak overskriftene". Spillet inspirerer deg til å lære mer om kritisk tenkning og kan være et springbrett for å lære enda mer om hvordan du kritisk kan vurdere helsepåstander i media.

Vil du teste spillet og samtidig ha muligheten til å vinne støykansellerende headset fra Bose eller et gavekort fra Foodora? Last ned appen “Attensi Skills” på din mobil, legg inn bedriftskode “bakoverskriftene” og følg instruksjonene. Du kan også spille direkte i nettleseren din ved å gå inn på bakoverskriftene.attensi.com og følge instruksjonene der.

Hvorfor har vi laget et spill om dette?

Få saker i mediene vekker mer interesse enn de som omhandler helse, og spesielt gjelder dette saker som omhandler ulike helsetiltak som påstår at de kan gjøre deg friskere eller sykere.

Forestill deg at du har en bekjent som nylig har fått en kreftdiagnose. Det gjør deg bekymret og redd for din egen helse, og du søker derfor etter råd på nett for hvordan du best mulig kan forebygge kreft. En livsstilsblogger gir råd om å spise gurkemeie, fordi det har «sinnsyke kreftforebyggende egenskaper». Wow, tenker du – er det virkelig så enkelt?

Fremveksten av ulike sosiale medier fører til at vi kontinuerlig eksponeres for et stort antall mediekanaler, men hvem kan du egentlig stole på?

En nylig undersøkelse fra Medietilsynet viste at nesten én av ti unge mellom 16-24 år hadde blitt lurt til å kjøpe noe på internett i løpet av det siste året, noe som var dobbelt så stor andel som i befolkningen ellers. Falske nyheter, interessekonflikter, målrettet algoritmestyrt markedsføring, ekkokamre og varierende forutsetninger for kritisk å vurdere helsenyheter, bidrar til å komplisere bildet. Ved hjelp av sosiale medier kan hvem som helst spre informasjon, uten den kvalitetssikringen som tradisjonelle nyhetskanaler har.

Hvem eier sannheten om gurkemeie og kreft?

Kunnskap er ikke statisk. For eksempel blir kreftbehandling stadig bedre og mer spesialisert. Dette er en del av moderne vitenskapelig metode; all kunnskap er midlertidig, og ingen kjenner den absolutte sannheten. Ny kunnskap bygger på eksisterende kunnskap, og nye enkeltstående forskningsstudier må derfor ses i sammenheng med hva man allerede vet om temaet.

World Cancer Research Fund, for eksempel, er et eksempel på en organisasjon som jobber nettopp med å lage kunnskapsoppsummeringer innenfor kreft og hvilke helsetiltak som man har tilstrekkelig dokumentasjon på at enten virker hemmende eller fremmende for utvikling av ulike kreftformer. Et av deres hovedråd for kreftforebygging lyder "Do not use supplements for cancer prevention", og støtter altså ikke påstanden om gurkemeie.

Mer informasjon om spillet

Les mer informasjon om spillet "Bak overskriftene".

Ønsker du mer informasjon om prosjektet "Bak overskriftene", kan du lese mer her, eller ta kontakt med prosjektleder førsteamanuensis Marianne Molin på mail bakoverskriftene@oslomet.no.