Skip to Content

News

Studenter, korona og utveksling

Studenter, korona og utveksling

Her finner du viktig informasjon om utveksling i forbindelsen med koronasituasjonen.

OsloMets samleside om Koronaviruset for ansatte og studenter

Utveksling våren 2021

Åpner for utveksling til Europa våren 2021

OsloMet har besluttet å åpne for utveksling til Europa våren 2021. Situasjonen utenfor Europa er fortsatt for usikker og det er derfor besluttet at all utveksling utenfor Europa kanselleres. Om du har søkt om utveksling til en institusjon utenfor Europa, vil vi gjøre det vi kan for å finne en utvekslingsmulighet for deg ved en av våre europeiske partnerinstitusjoner.

Alle studenter som har søkt om utveksling har fått en epost med mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at forhold utenfor OsloMet sin kontroll likevel kan medføre at utvekslingsopphold ikke kan gjennomføres.

Kansellering av praksisutveksling våren 2021

OsloMet har besluttet at all inn- og utgående praksisutveksling for våren 2021, både innenfor og utenfor Europa, kanselleres på grunn av koronasituasjonen. 

Forbehold for gjennomføring av utveksling våren 2021

På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen må OsloMet ta noen forbehold for gjennomføring av utveksling til våren.

I tillegg til at du må tilfredsstille de vanlige kravene som stilles for å kunne dra på utveksling, må følgende punkter være oppfylt for at utveksling skal kunne gjennomføres som planlagt våren 2021:

  1.  KD har definert utveksling som nødvendig reise og dermed åpnet for utveksling også til «røde» land i Europa. Merk likevel at landet du skal på utveksling til må ha åpne grenser og mulighet for innreise.  
  2.  Institusjonen du har søkt deg til må ha et fagtilbud som kan godkjennes av OsloMet. Du må reise til studielandet og følge institusjonens undervisningsopplegg, enten de tilbyr fysisk eller digital undervisning, eller en kombinasjon av disse. Dersom institusjonen kun planlegger å tilby digital undervisning vil du ikke kunne få Erasmus + stipend.
  3. Du må kunne tegne en gyldig forsikring som dekker sykdom ved covid-19, og som også gjelder i «røde» land. Merk at forsikringer sannsynligvis ikke dekker andre utlegg/tap som følge av covid-19 relaterte hendelser. Sett deg godt inn i unntakene og betingelsene som gjelder for den forsikringen du velger. 

    OsloMet vil ikke kunne stille med økonomisk støtte ved tap eller merkostnader du får som følge av nye utbrudd, karantener, kanselleringer, avbrutt opphold eller lignende, som forsikringen din ikke dekker. Les mer om forsikring

  4. Du er selv ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser du inngår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av utvekslingsoppholdet, for eksempel utgifter til språktesting, billetter, husleie, depositum og/eller skolepenger.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via UDs reiseinformasjon for ditt studieland. Vær oppmerksom på at bestemmelsene kan endre seg på kort varsel og det er viktig at du holder deg oppdatert.

Du må også være forberedt på å måtte gå i karantene når du kommer hjem igjen, i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i Norge.

Når du er i utlandet

Har du spørsmål eller behov for hjelp kan du kontakte:

Vi anbefaler deg å holde tett kontakt med internasjonalt kontor ved institusjonen du studerer ved.

Sikkerhet i utlandet

Det er viktig at du er trygg mens du er på utveksling. 

Les regjeringens råd om reiser og koronavirus (regjeringen.no)  og informasjon om sikkerhet i utlandet på OsloMets nettsider.

Registrering på reiseregistrering.no

Husk å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene til å holde oversikt over norske borgere som er tilbake i landet. 

chatbot-portlet