News - Student

Nyhetportlet

Bilde av deltakere på kurs tilbudt av Akademisk dugnad ved OsloMet

Akademisk dugnad siden 2015

OsloMet sin akademiske dugnad for flyktninger er nok en gang høyaktuell, med situasjonen i Ukraina. OsloMet har hatt tilbud gjennom Akademisk dugnad siden 2015, for å integrere flyktninger inn i høyere utdanning. 

Akademisk dugnad startet i 2015 som et felles initiativ i universitets- og høyskolesektoren som følge av flyktningstrømmen fra Syria. OsloMet har siden 2017 vært alene om å drive prosjektet, med mål å bidra til integrering av flyktninger og asylsøkere i høyere utdanning og i samfunnet generelt.

– OsloMet har gjennom Akademisk dugnad vært en viktig bidragsyter til oppfølging av flyktninger i regionen i flere år, sier rektor Christen Krogh.

– Mange flyktninger ønsker å studere og få en jobb de er kvalifisert til fra hjemlandet, og det vil vi hjelpe dem med. Høyere utdanning øker sjansene for å lykkes på det norske arbeidsmarkedet, noe som er en nøkkel til integrering, sier Krogh.

– Vi inviterer nå andre universiteter og høyskoler til å bidra i Akademisk dugnad igjen. Flere, deriblant UiO, er på vei inn igjen og det er gledelig. Sammen kan vi få til et sterkere bidrag, ikke minst på lag med kommunen, sier han. 

Fast budsjettpost

OsloMet har fra 2022 lagt midler til å drive Akademisk dugnad inn som en fast post i budsjettet. 

For prosjektleder Winnie Greenwood Ormerod er det gode nyheter. 

– Dette innebærer forutsigbarhet for arbeidet vårt i årene fremover, og at vi an utvikle tilbudene våre ytterligere. 

– Slik situasjonen i Europa er nå, er det liten tvil om at behovet vil være økende, sier Greenwood Ormerod. 

Styrker tilbudene

Tilbudene gjennom akademisk dugnad er først og fremst tiltak for å kvalifisere til høyere utdanning og arbeidslivet, noe som handler mye om språkopplæring. 

Prosjektet arrangerer gratis språkkurs i norsk og engelsk på B2-nivå, som er språkkravet for å komme inn på høyere utdanning. Sammen med NAV, bydeler og voksenopplæringen kartlegger Akademisk dugnad nå behovene til flyktningene som kommer fra Ukraina. Man vurderer å tilby språkkurs også på lavere nivåer for å imøtekomme flyktninger som kommer med manglende språkkunnskaper. 

Som et supplement til kursene, tilbyr Akademisk dugnad språkkafé i samarbeid med studentforeningen Norsk Start Oslo, med akademisk fokus og mye muntlig diskusjonstrening. At språkkaféen drives i samarbeid med frivillige studenter, gjør tilbudet populært blant deltakerne som ofte er unge voksne. De kommer dermed inn i et ungt universitetsmiljø, og får god mulighet til å bygge nettverk.  

Akademisk dugnad arrangerer også CV- og jobbsøkerkurs, i tillegg til flere sosiale aktiviteter. 

Mandag 28. mars arrangeres eksempelvis Studiesmak i samarbeid med Oslo voksenopplæring Rosenhof og Norsk Start Oslo, der flyktninger kan få informasjon om ulike utdanninger, hvordan man søker, og få snakke med studenter som deler sine erfaringer.