Retningslinjer for praksisopplæring - bachelorstudium i Tegnspråk og tolking - Student

Retningslinjer for praksisopplæring i bachelorstudium i tegnspråk

Retningslinjer for praksisopplæring i bachelorstudium i tegnspråk

Godkjent i Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 02.09.2019. Det vises til studiets programplan, emneplaner og gjeldende forskrifter, forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet samt til lokale samarbeidsavtaler om praksisopplæring mellom OsloMet – storbyuniversitetet og praksisstedene.

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the top menu to go to the Norwegian site.