Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og obligatorisk undervisning. Gjelder for alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og obligatorisk undervisning. Gjelder for alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the header to go to the Norwegian version.