Refusjon av reise- og boutgifter | Praksis - Student

Refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Har du reiseutgifter når du er ute i praksis?
 • Reiserefusjon for studenter ved Fakultet for helsevitenskap

  Bachelorstudenter må selv dekke kostnader for reise til praksis innenfor sone 1, 2, 3 og 4N (se sonekart på Ruter.no). Du kan få refundert reisekostnader tur-retur studieadresse-praksisadresse som overstiger det en 30-dagers studentbillett for alle soner koster per måned (se priser på Ruter.no). Det gjelder også hvis du har praksis et annet sted i landet. Det gjelder uavhengig av om du normalt har reiseutgifter i Oslo og Viken eller ikke.

  All refusjon gis tilsvarende satser for kollektiv reisevei til praksisstedet.

  Unntak:
  Refusjon av reiseutgifter gjelder ikke de utdanningene der det i forkant av studiet opplyses om at studenten må påregne ekstra utgifter for reise i forbindelse med praksis.

  Dette må du vite

  • Skjema for refusjon av reiseutgifter fylles ut og leveres etter endt praksisperiode, senest en måned etter avsluttet praksis.
  • Utgiftene må dokumenteres med originale kvitteringer/billetter og reiseutgiftene dekkes ut i fra reise med offentlig transport. Det betyr at om du velger å kjøre bil til praksisstedet, dekkes reiseutgifter tilsvarende utgifter til offentlig transport. Du må selv finne frem til satsene og legge dette ved refusjonsskjemaet.
  • Taxiregninger dekkes ikke.

  Refusjonsskjema for reiseutgifter i praksisperioder HV, SAM, TKD (Doc)

 • Reiserefusjon for studenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap

 • Reiserefusjon for studenter ved Fakultet for teknologi, kunst og design

  Institutt for estetiske fag

  Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) har egne retningslinjer for reiserefusjon.

  Det er mulig å få reisestøtte dersom du som student ikke bor i den kommunen skolen ligger i, eller du reiser gjennom den på din daglige vei til universitetet.

  Du kan få refundert de reiseutgiftene du har utenfor Sone 01 i Ruter-systemet regnet ut etter rimeligste reisemåte. Sone 01 er studentens egenandel.

  Reisestøtteskjema hentes hos og leveres til undervisningsleder senest innen to uker etter at praksisopplæringen er avsluttet.

  Refusjonsskjema for reiseutgifter i praksisperioder HV, SAM, TKD (Doc)

 • Reiserefusjon for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

 • Har du spørsmål?