Skip to Content

Hvilke aktiviteter kan jeg velge?

Du kan velge mellom ulike aktiviteter, både her hjemme og i utlandet. Du må delta på til sammen 3 ulike aktiviteter i løpet av studietiden på OsloMet og det er et krav at du velger aktiviteter både hjemme og i utlandet.

Aktiviteter hjemme

Aktiviteter som inngår i ditt studieprogram

Dette kan f.eks. være kurs/moduler, gjesteforelesninger, workshops, forskningsseminarer åpent for studenter eller etc. Se oversikt for ditt studieprogram for detaljer om aktiviteter og krav til omfang

Aktiviteter som arrangeres sentralt på OsloMet

Egendefinerte aktiviteter

Du har muligheten til å selv foreslå aktiviteter som du ønsker at skal inngå i ditt CIL. Eksempler på dette kan være arbeid med flyktninger eller andre innvandrergrupper.

Aktiviteten må ha et internasjonalt fokus og bidra til din internasjonale og flerkulturelle læring. Du må også kunne argumentere for at erfaringen vil styrke din utdannelse og fremtidige yrke.

Aktiviteter i utlandet

Aktiviteter som inngår i ditt studieprogram

Dette kan f.eks. være utvekslingsopphold, kortere utenlandsopphold, deltagelse på konferanser, seminarer eller workshops i utlandet etc. Se oversikt over aktiviteter for ditt studieprogram for detaljer om aktiviteter og krav til omfang.

Egendefinerte aktiviteter

Dette kan f.eks. være sommerkurs, sommerjobb eller frivillighetsarbeid i utlandet.

Aktiviteten må ha et internasjonalt fokus og bidra til din internasjonale og flerkulturelle læring. Du må også kunne argumentere for at erfaringen vil styrke din utdannelse og fremtidige yrke