Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Norsk tegnspråk 2, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

The system can not currently retrieve course data for this program.
Program plan

Stuiestart høst 2017 - Videreutdanning i Norsk tegnspråk 2, 1.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til HiOA! Her er det du trenger å vite før og under studiestart

Norsk tegnspråk 2 (Kompetanse for kvalitet) er en del av den nasjonale strategi for videreutdanning av lærere og er forbeholdt studenter tatt opp både gjennom Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning og på studiet ved HiOA. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester

Studiestart: 28. august kl. 12.00 på rom N40_012 i Pilestredet 32 (P32). Dere trenger studentkort som adgangskort for studieåret og vi har booket inn tid slik at dere kan ordne dette i forkant av oppstart fra 11. 30 på rom Pi238 i Pilestredet 35. Husk å ta med legitimasjon. Se nærmere informasjon om studentkort her. 

Se kart over høgskolens campus Pilestredet.

Samlingsdager og datoer

Hver samling går over en uke, fra mandag til fredag. Samlingene er lagt til uke 35, 42 og 47. 

Sted for første samling uke 35:

Mandag: rom N040_012 i Pilestredet 32 (P322)
Tirsdag: rom F317 i Pilestredet 52 (P52)
Onsdag: rom A439 i Pilestredet 52 (P52)
Torsdag: rom U1007 i Pilestredet park 35 (PP35)
Fredag: rom FG030 i Falbes gate 5 (FG5)

Tidspunkter:
Mandag: 12.00-15.15
Tirsdag-torsdag: 9.00-15.15
Fredag: 9.00-11.45

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du melde fra til fagansvarlig. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.     

Fagplan

I fagplan finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenke til denne finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklista for nye studenter.

Velkommen fra fagansvarlig

Ta kontakt med fagansvarlig for nærmere inforamsjon. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss