Skip to Content

Kvalitet i praksisperioden ved LUI

Vårt kvalitetssikringssystem skal bidra til at våre studietilbud holder et solid profesjonsfaglig og vitenskapelig nivå.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) skal tilby deg en framtidsrettet utdanning som er relevant for de yrkesfeltene og samfunnet generelt. Kvalitetsarbeidet vårt skal bidra til at du får et godt læringsutbytte og gode arbeidsmuligheter.

Her finner du retningslinjer for hvordan du kan klage på forhold knyttet til studiet ditt:

Praksis i grunnskolelærerutdanningen, Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) og  Lærerutdanning for tospråklige lærere (TOSBA)

Praksis i barnehagelærerutdanningen

Klage på formelle feil

Retningslinjer for studiested Pilestredet

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-mail :
Place/Address :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

chatbot-portlet