Karrierekurs Karriere | Studentstøtte - Student

Karrierekurs

Karrierekurs

OsloMet Karriere tilbyr kurs som er tilpasset de ulike fasene du er i som student. Noen kurs tilbyr vi med jevne mellomrom, mens andre tilbyr vi i samarbeid med utdanningen du går på, eller på bestilling fra deg og dine medstudenter.

Delta på kurs og tren dine karriereferdigheter!

Du og de andre i grupper

Kurset bidrar til å utvikle dine samarbeidsevner ved å gi deg innsikt i dine sterke sider og dine forbedringsområder og gjør deg i stand til å beskrive disse.

Du blir mer bevisst din egen rolle i gruppearbeid og får innsikt i betydningen av ulike mennesketyper sitt bidrag i en gruppe. I etterkant av kurset vil du kunne bidra positivt inn i ulike former for studierelaterte gruppearbeider og få mest mulig ut av gruppearbeidet.

Alt om jobbsøking

Kurset vil gi deg kunnskap om hva kompetanse er og, gjennom praktiske øvelser, hjelpe deg med å bli bevisst på hva som er din kompetanse og hvordan den kan formidles. Du vil lære å skrive en god CV og søknad, hvordan du kan bygge nettverk og hvordan være synlig på jobbmarkedet. Du vil også få tips til jobbintervjuet og råd om hvordan du kan finne ledige jobber. Kurset gir deg et godt grunnlag for CV- søknadsskriving i jobbsøkerprosessen.

Jobbsøk og nettverksbygging med LinedIn

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke LinkedIn i nettverksbygging og jobbsøkeprosesser. Du vil få konkrete tips om hvordan du lager en god LinkedIn-profil.

Hvordan lykkes på jobbintervjuet

Kurset gir deg kunnskap og tips om jobbintervjuet og inneholder praktiske øvelser slik at du får øvd deg på jobbintervjusituasjonen.

Markedsfør deg selv

Kurset gir deg tips om hvordan du best selger deg selv og din kompetanse i korte møter med arbeidsgivere på karrieredager og andre arrangementer.

Bruk din internasjonale erfaring til å lande drømmejobben

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan presentere din internasjonale/interkulturelle kompetanse for en potensiell arbeidsgiver. Internasjonal erfaring, enten du har vært på et studieopphold utenlands eller du har annen internasjonal/interkulturell erfaring, er en viktig del av din kompetanseprofil. Bli bevisst på hvordan internasjonal erfaring har styrket din kompetanse og lær deg å beskrive kompetansen din. Du finner informasjon om påmelding til vårt neste kurs her.

How to land a job in Norway

The course gives you an introduction to:

  • What is a skills set? 
  • What skills set do you possess?
  • How to communicate your skills set in your CV 
  • How to use LinkedIn to promote yourself and to extend your network 
  • Cultural awareness in the job hunting process
  • Where to find vacancies
  • Ways to apply for a job
  • Writing job applications 
  • Networking

Contact information

Contact information