Lån og stipend | Semesterstart - Student

Lån og stipend

Lån og stipend

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån til dine studier ved OsloMet.

Stipend og lån hos Lånekassen

Du kan søke Lånekassen om lån og stipend for studier i Norge og i utlandet. Søknad og informasjon om lån og stipend får du på Lånekassens egne nettsider.

For å ha rett til lån og stipend må du ha gyldig studentstatus

Gyldig studentstatus i Lånekassen innebærer at du

  • er aktiv student ved OsloMet
  • har betalt semesteravgiften din
  • har semesterregistrert deg på det studiet du er tatt opp til hvert semester

Lånekassen avgjør om du kan få det søkte lånebeløpet på bakgrunn av informasjon om din studentstatus. Det er ikke nok å ha signert og returnert gjeldsbrevet til Lånekassen for å få utbetalt lånebeløpet. Lånekassen må ha mottatt bekreftelse på gyldig studentstatus fra OsloMet før du får pengene utbetalt.

Du kan selv se om du oppfyller vilkårene på Studentweb

  • Se under «Innsyn» – «Rapp. Til Lånekassen».

Mer informasjon om krav og vilkår for å få støtte hos Lånekassen

Endring av lån

OsloMet sender eksamensdata til Lånekassen én gang i uken. På grunnlag av disse opplysningene fatter Lånekassen vedtak om

  • omgjøring fra lån til stipend
  • omgjøring fra stipend til lån
  • å nekte utbetaling av studielån på grunn av forsinkelse i studiet

Studentweb kan du følge med på hvilke resultater som er sendt til Lånekassen.

  • Se under «Innsyn» – «Rapp. Til Lånekassen».
  • På "Dine sider" i Lånekassen kan du følge med på hva Lånekassen har mottatt.

Du må kontakte ditt eget fakultet dersom du mener at det er rapportert feil.

Legater

Det er også mulig å søke om legater.