Skip to Content

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i ergoterapi

Du må delta på minst 3 ulike aktiviteter i løpet av studietiden på OsloMet og det er et krav at du velger aktiviteter både hjemme og i utlandet.

Aktiviteter hjemme

  • International Public Health (IPH)
  • Bidrag på International Public Health (IPH), Part IV og V
  • Sommerskolen – International Public Health OsloMet
  • Gjesteforelesninger på engelsk med et internasjonalt/globalt/flerkulturelt perspektiv x 3
  • Praksis eller prosjekt ved institusjoner med et internasjonalt eller flerkulturelt perspektiv – f.eks. Helseforum for kvinner
  • Ulike Mentorordninger/faddere – eks Faddere for studenter med innvandrerbakgrunn på studiet, faddere for internasjonale studenter som kommer inn på ERGO (for minst 1 semester)
  • Deltakelse på gatefotball

Aktiviteter i utlandet

  • Emnet Creative Expressions – 1 ukes intensivkurs i Belgia med deltakelse av en lærer og studenter fra Ergoterapiutdanningen
  • Utvekslingsopphold – Praksis 3.år (3 måneder)
  • Fagkonferanser med studentdeltakelse f.eks. ENOTHE

I tillegg kan du velge aktiviteter arrangert sentralt på OsloMet og egendefinerte aktiviteter.