Skip to Content

Fremmedspråk i lærerutdanning - bli språklærer gjennom utenlandsopphold

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet LUI har utviklet særskilte opplegg sammen med utenlandske partnere for å kunne tilby grunnskolelærerstudentene tysk, spansk og fransk som fremmedspråk.
  • For studenter på fireårig grunnskolelærerutdanning er dette et tilbud i 4. og siste studieår.
  • For studenter på femårig master i grunnskolelærerutdanning blir dette et tilbud i 3. studieår.

Ved å ta tysk, spansk eller fransk i utlandet kommer du på flere måter til "dekket bord"! 

Hvilke emner du skal ta er bestemt på forhånd,  studieoppholdet gir deg undervisningskompetanse i språket og du får en unik mulighet til å praktisere og erfare språket i en kulturell kontekst. 

  • Studenter som reiser til Valencia og Freiburg vil reise som Erasmusstudenter gjennom OsloMet sine utvekslingsavtaler, og kan søke om Erasmus+ stipend. Dette utgjør ca. 400 euro per måned.
  • Studenter som reiser til Caen skal formelt søke opptak til NTNU. De kan søke på et legat og de kan få bostøtte fra den franske staten.

For alle studiesteder vil det være nødvendig med forkunnskaper, det er imidlertid gode muligheter for støtte til språklige forberedelser. 

Les mer om studier i tysk ved PH Freiburg

Les mer om studier i spansk ved Universitat de Valencia

Les mer om årskurs i fransk ved OFNEC - Université de Caen