Skip to Content

Alternativ vurderingsform

Alternativ vurderingsform er en form for tilrettelegging, se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) § 6-9. Søknader om alternativ vurderingsform behandles på fakultet. Det er utvalg for studentsaker på LUI som fatter vedtak i slike saker. Utvalgets studieadministrativt ansatte sekretær gir veiledning til studenter og forbereder saker for behandling i utvalget.

Dersom du har spørsmål eller trenger informasjon kan du sende e-post til infosenter-lui@oslomet.no.

Kontaktperson er Jorunn Wiig Strømberg.

Søknadsfrister

  • 1. oktober for eksamener i november-desember

  • 1.mars for eksamener i mai-juni og august-september

  • To måneder før eksamen for eksamener ellers i året

Hvis grunnen til at du vil søke om alternativ vurderingsform har oppstått etter søknadsfristen, kan du ta kontakt, så vil vi vurdere om søknaden likevel kan tas til behandling.