Dette tilbyr OsloMet Karriere | Studentstøtte - Student

Dette tilbyr OsloMet Karriere

Dette tilbyr OsloMet Karriere

Valg av utdanning er for mange det viktigste karrierevalget man tar i løpet av livet.

Som student skal du utdanne deg til et arbeidsliv i kontinuerlig endring og til oppgaver og utfordringer som kanskje ikke eksisterer enda. Utdanningen du velger gir deg formell kompetansen som vil kvalifisere deg for ulike stillinger. I tillegg skal du utvikle deg som person og tilegne deg ferdigheter som sammen med fagkompetansen vil styrke dine karrieremuligheter etter endte studier.

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid. Og uansett om du har veien klart for deg, eller er usikker på hva du ønsker at fremtiden skal bringe, vil OsloMet Karriere følge deg i denne prosessen og bidra til at du blir karriereklar!

Slik blir du karriereklar
Innsikt
Muligheter
Jobb
Du er karriereklar når du...

Slik blir du karriereklar

Karriereklar er et program bestående av kurs, veiledning og aktiviteter som sammen med utdanningen du tar, skal ruste deg til møte med fremtidens arbeidsliv. Å gjøre seg klar for arbeidslivet er en prosess som starter tidlig. OsloMet Karriere har derfor tilpasset kurs og aktiviteter til der du er i studieløpet og delt tilbudene våre inn i tre faser:

Innsikt

I begynnelsen av studietiden fokuserer vi på hvem du er, hva du er god på, hvordan du jobber i team, og hvordan du finner deg til rette i studiet – både faglig og sosialt.

OsloMet har mange tilbud som hjelper deg med dette:

Aktiviteter og arrangementer

Kurs

Veiledning

Les mer om

Muligheter

Underveis i studiet er det viktig å utforske hvilke ulike muligheter utdanningen gir i kombinasjon med egne erfaringer, personlige egenskaper, verdier, holdninger og motivasjon.

Aktiviteter og arrangementer

Kurs

Veiledning

Les mer om

Jobb

Mot slutten av studiet fokuserer vi på overgangen til arbeidslivet og vi gir deg jobbsøkerverktøy som skal bidra til at jobben blir din!

Aktiviteter og arrangementer:

Kurs

Veiledning

Les mer om

Du er karriereklar når du:

  • Har tatt informerte og reflekterte valg gjennom studiene
  • Har tilegnet deg kunnskaper om dine muligheter i arbeidslivet
  • Kan kommunisere egen kompetanse og har forståelse for eget potensiale
  • Har tilegnet deg gode karriere- og jobbsøkerferdigheter
  • Har innsikt i hvordan du kan bruke kunnskaper og erfaringer på ulike arenaer
  • Har fullført graden og har god faglig forståelse

Kontakt OsloMet karriere

Kontakt OsloMet karriere