Droppe til innhold

StudentinformasjonYrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert

Studiested:
Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Yrkesoppgaver, prosesser og analyse, prosjekt som arbeidsform samt yrkesfaglig kompetanseutvikling

Emnekode:
YLEF1100
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

1. praksisperiode

Emnekode:
YLEFPRA1
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart høst 2018 - Bachelor - Nettbasert yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 23. august

Studentene på nettbasert studie vil ha en litt annerledes oppstart enn de andre. I perioden fra 1. august til første obligatoriske oppmøte 23.august skal studentene gjennomføre en introduksjonsdel som ligger på nett. Denne delen og annen informasjon finner du her: https://blogg.hioa.no/yflnett

Husk at deler av det du finner her krever Feide pålogging. Din feide påloggingsinformasjon vil du motta fra OsloMet i god tid før studiestart.

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Torsdag 23. august, kl. 10.00
  • Sted: Kjeller
  • Veibeskrivelse til Kjeller

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan

Første fysiske samling er en 2 dagers samling, torsdag 23.8 klokka 10.00-16.00 og fredag 24.8 klokka 09.00-16.00, ved studiested Kjeller på Lillestrøm, der alle må delta. Det vil også bli en fysisk samling på studiested Kjeller i uke 42. Samlinger ut over dette vil forgå på nettet fredager gjennom hele semesteret. I tillegg kommer lokale gruppesamlinger tilsvarende en dag per uke. Det forutsettes at alle studenter har fredagen til disposisjon for fellesstudier.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til praksisadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Ta kontakt