Droppe til innhold

Western University

Hjemmeside

Nettsiden til Western University

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

London, Ontario i Canada

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 30.500

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Et begrenset antall gratisplasser er tilgjengelig.  Antall plasser vil variere fra år til år.

Bolig

Western tilbyr ulike former for studentboliger, både på og utenfor campus.

Studiepoeng

2,5 Western credits (også referet til som «courses») per semester tilsvarer 30 studiepoeng.

Semestre

Første semester: Begynnelsen av september til slutten av desember.

Andre semester: Begynnelsen av januar til slutten av april.

Språkkrav

Ingen formelle språkkrav.  Fakultetet ditt kan likevel stille krav for å forsikre seg om at du har et tilfredsstillende engelsknivå for å kunne ha utbytte av studiene. Generelt anbefales det et nivå tilsvarende karakteren 4 i engelsk fra videregående skole.

Hva kan jeg studere?

Oversikt over kurs ved Western University

Merk følgende restriksjoner: Utvekslingsstudenter kan ikke ta kurs som inngår i såkalte “professional programs” (Law, Medicine, Aviation, Dentistry, Business (Ivey), Education). Ved Faculty of Health Sciences er kurs som inngår i profesjonsutdanningene stengt, men her kan man likevel finne mange relevante kurs innen Health Studies. Noen kurs  kan ha begrenset plass og kun studenter innen de respektive fagområder kan søke. Dette  gjelder: Management and Organizational Studies, Economics, and Media, Information and Technoculture

Annet

Avtalen gjelder kun bachelorstudenter.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet