Søknad om fjerde eksamensforsøk | Eksamen | SAM - Student

Søknad om fjerde eksamensforsøk - SAM

Søknad om fjerde eksamensforsøk - SAM

Studenter som har strøket til en eksamen tre ganger kan i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk.

Du søker ved å klikke på Søknad om fjerde eksamensforsøk – SAM , husk at du også laster opp relevant dokumentasjon som skal følge søknaden din. 

Søknaden din blir vurdert ut ifra en helhetsvurdering av ditt studieløp og studiesituasjon. Vi legger videre vekt på at dokumentasjonen du legger ved «forklarer» oss hvorfor du var forhindret fra å gjøre ditt beste ved minst ett av de tre eksamensforsøkene. Vi ser også på om dette emnet du søker om er det siste før graden din kan fullføres eller om studiet er under utfasing.  

Aktuelt regelverk

I Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 5-4 heter det:
”En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag eller emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.”

Kontakt oss

Kontakt oss