Droppe til innhold

VPN for Windows

Oppsett av VPN-klient Viscosity for Windows.

Følgende må være møtt:

 1. Datamaskinen må ha Internett-tilgang.
 2. Du må ha administrator-rettigheter på datamaskinen.

Har du OsloMet-PC?

Slik kobler du opp VPN for OsloMet-PC.

 

1. Installer VPN-klient Viscosity for Windows 10

1.1 Last ned VPN-klient Viscosity

1.1.1 Last ned .exe-filen
 1. Last ned programfilen (.exe) fra URL/adresse: https://hioa.app.box.com/viscosityvpnclient
 2. Klikk: Kjør

Ved problemer med å kjøre filen, velg "More info" og "Run install"

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity.

1.1.2 Installer Viscosity
 • Klikk: Next

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Neste.

1.1.3 Forts. installer Viscosity
 • Klikk: Install

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Install.

1.1.4 Installering er ferdig
 • Klikk: Finish

Skjermbilde Win10: Installer setup-fil for Viscosity - trykk Finish.

1.1.5 Viscosity er installert

Du kan lukke følgende vindu.

Skjermbilde Win10: Viscosity er installert. Vindu kan lukkes.

1.2 Start Viscosity

1.2.1 Søk etter Viscosity fra Windows-menyen
 • Klikk på: Viscosity fra Windows-menyen (Start-menyen) når søket kommer opp.

Skjermbilde Win10: Start Viscosity fra Windows-menyen.

1.2.2 Start Viscosity fra oppgavelinjen
 • Klikk på ikonet for Viscosity (sirkel med hengelås) i oppgavelinjen, nederst til høyre.
 • Dersom ikonet ikke er synlig, må du åpne programmet via Windows-menyen (Start-menyen)

Skjermbilde Win10: Start ikonet Viscosity fra oppgavelinjen.

1.3 Koble til OsloMet-VPN

 • Klikk på ikonet for Viscosity (sirkel med hengelås).
 • Velg: Connect HiOA-VPN

Skjermbilde Win10: Start Viscosity fra Windows-menyen - trykk Connect HiOA-VPN.

1.3.1 Brukernavn og passord

Skriv inn:

 • Username: OsloMet-brukernavn (eks. britth)
 • Password: OsloMet-passord
 • Hak av: Remember my credentials - dersom du ønsker at datamaskinen skal huske ditt passord ved senere innlogging.

Skjermbilde Win10: Skriv inn brukernavn og passord.

1.3.2 Datamaskinen er nå koblet til OsloMet-VPN.
 • Meldingsboks med tilkobling til VPN blir synlig over oppgavelinjen.

Skjermbilde Win10: HiOA-VPN er tilkoblet din PC.

 

1.4 Koble til filserver

Merk: Kun for ansatte

Koble til filserver: hjemmeområde eller fellesområde (kun for ansatte).

1.5 Koble fra OsloMet-VPN

 1. Klikk på pilen i oppgavelinjen for å vise menyen.
 2. Klikk på ikonet for Viscosity for å koble fra OsloMet-VPN.

Skjermbilde Win10: Koble fra Viscosity fra oppgavelinjen nederst.

Kontakt IT-servicedesk

Trenger du hjelp?


chatbot-portlet