Droppe til innhold

VPN for Android, iPad og iPhone

Oppsett av OpenVPN-klient for Android og iOS, dvs. iPad og iPhone. VPN for smarttelefon.

VPN-tilkobling brukes for å få tilgang til blant annet for interne tjenester på OsloMet via smarttelefon.

Forutsetning

 • Enheten må ha Internett-tilgang, ev. Mobildata.

Innhold

 1. Installering av OpenVPN for Android
 2. Installering av OpenVPN for iOS for iPad og iPhone

1. Installering av OpenVPN for Android

1. Last ned VPN-fil

Last ned VPN-filen «vpn2.ovpn» på Android smarttelefon: https://nett.hioa.no/vpn/

 • Husk hvor du lagrer filen!

2. Last ned, installer og åpne app-en OpenVPN via Google Play:

3. OpenVPN Connect

I menyen i OpenVPN Connect:

 • Velg «Import»

Screenshot of the menu and how to import a file.

4. Import Profile

 • Velg deretter: «Import Profile from SD card»

Screenshot of importing the profile from SD card.

5. Finn OpenVPN-filen

Finn mappen du lastet ned «vpn2.ovpn» i filstrukturen din.

 • Finn filen og klikk: «Select»

Screenshot of the button Select.

6. Brukernavn og passord

Skriv inn:

 • Username/Password: OsloMet-brukernavn og  OsloMet-passord.
  • Student: Eks. s123456
  • Ansatt: Eks. jarle
 • Klikk på «Connect» for å fullføre tilkoblingen.

Screenshot of adding username and password and where to click the button Connect.

7. VPN-tilkobling er fullført

Når tilkoblingen er fullført, er program-ikon og VPN-ikon (ikon med nøkkel) synlig i verktøylinjen øverst på smarttelefonen.

 • Ikonene forsvinner dersom enheten mister VPN-tilkoblingen.

Screenshot of the icon for VPN connection.

8. Frakoble OpenVPN

For å avslutte VPN-tilkoblingen i OpenVPN Connect:

 • Klikk på «Disconnect»

Screenshot of how to disconnect VPN connection from Android smartphone.

2. Installering av OpenVPN for iOS for iPad og iPhone

1. Last ned appen OpenVPN

 1. Gå til App Store.
 2. Last ned "OpenVPN"-appen: https://itunes.apple.com/no/app/openvpn-connect/id590379981?mt=8

Skjermbilde for Hjem på iPad - for å vise appen App Store.

1.2 Åpne OpenVPN i App Store
 1. Klikk: Åpne (Open)
 2. Klikk: Hent - for å installere (i skjermbildet under vises ikke knappen Hent).

Skjermbilde for appen OpenVPN i App Store - klikk Hent for å installere.

1.3 OpenVPN installert

OpenVPN Connect er nå installert på din enhet.

OpenVPN har følgende alternativer for VPN-tilkobling, se i skjermbildet under.

Skjermbilde for OpenVPN med følgende alternativer for VPN-tilkobling.

2. Installer VPN-fil

Etter at OpenVPN-klient er lagt til på din enhet, må VPN-filen for OsloMet (HiOA) installeres.

Du har to måter å installere filen "vpn2.ovpn":

 1. Du kan laste ned "vpn2.ovpn"-filen via URL.
 2. Du kan velge å laste ned "vpn2.ovpn"-filen via e-post.
2.1 VPN-fil via URL
 1. Åpne app-en OpenVPN på enheten din.
 2. Gå til felt for URL/nettadresse: "Enter Access Server hostname".
 3. Skriv inn URL/nettadressen i det tomme feltet: https://nett.hioa.no/vpn/
 4. Klikk: Go

Skjermbilde for felt for URL/nettadresse i OpenVPN-appen.

2.1.1 Last ned fil for OpenVPN

Deretter åpner nettsiden du har lagt inn. Filplasseringen er her: https://nett.hioa.no/vpn/

 • Klikk på lenken på siden og last ned filen "vpn2.ovpn".

Se eksempel i skjermbildene under.

Skjermbilde: Filplassering https://nett.hioa.no/vpn/ - klikk på linken på siden for OpenVPN

2.1.2 Åpne fil i OpenVPN app

Filen åpner seg deretter i nytt vindu.

Se skjermbildet under.

Skjermbilde: Klikk på: "Åpne i OpenVPN"

 

2.2 VPN-fil via e-post
 1. Last ned VPN-filen på din enhet: https://nett.hioa.no/vpn/
 2. Send filen via din e-post til deg selv.
 3. Klikk på VPN-filen «vpn2.ovpn» i e-postklienten din, for eksempel: Mail e.l.
 4. Åpne filen i app-en "OpenVPN Connect". OpenVPN-programmet er et av alternativene å bruke.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbilde viser HiOA-VPN-filen «vpn2.ovpn» i e-postklienten din, for eksempel: Mail e.l.

3. Profil i OpenVPN

Filen er selve profilen for sertifikatet for sikker VPN-tilkobling til OsloMet-tjenestene.

 • Åpne profilen: Klikk på grønn pluss-knapp.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbildet viser filen som er profilen for sertifikatet som er lagt til i OpenVPN.

4. Brukernavn og passord

Etter å ha åpnet profilen i OpenVPN, må du koble til VPN-tjenesten.

Skriv inn:

 • User ID: OsloMet-brukernavn
  • For studenter: eks. s123456
  • For ansatte: (OsloMet-brukernavn)
 • Password: OsloMet-passord
 • Aktivér Save-knappen: Velg ON
 • Status Disconnected: Aktivér knappen Connection (Velg ON)

Skjermbildet viser innlogging til OpenVPN Connect for å koble til tjenesten.

5. Koble til VPN

Du får opp en meldingsboks "OpenVPN":

 1. Allow OpenVPN to enable VPN connection
 2. Velg: Yes
 3. Enheten er nå tilkoblet VPN. Du kan nå bruke OsloMet-tjenester som krever VPN-tilkobling.

Skjermbildet viser meldingsboksen for å tillate VPN-tilkobling.

6. Koble fra VPN

Husk å koble fra VPN etter endt økt.

 • Skyv knappen "Connection" (aktivert) til venstre for å koble av VPN.

Skjermbildet viser kobling til VPN-tjenesten nå er fullført på iPad.

Kontakt IT-servicedesk

Trenger du hjelp?


chatbot-portlet