Droppe til innhold

VPN for Android, iPad og iPhone

Oppsett av OpenVPN-klient for Android og iOS, dvs. iPad og iPhone.

Innhold

 1. eduVPN for Android
 2. eduVPN for iOS for iPad og iPhone

1. eduVPN for Android

Merk! eduVPN krever Android 5.0 eller høyere.

1. Last ned og installer eduVPN fra Google Play Store.

Last ned her: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.eduvpn.app&hl=en_US 

2. Åpne eduVPN

 • Velg "Add Other Provider"
 • Ansatt: Skriv inn "ansatt-vpn.oslomet.no" og velg "Sign In"
 • Student: Skriv inn "student-vpn.oslomet.no" og velg "Sign In"

3. Legg inn brukernavn og passord fra OsloMet.

 • Velg "Sign in". Deretter klikk på "Approve Application".

4. Klikk på Custom Provider

 • Ansatt: Custom Provider - ansatt-vpn.oslomet.no
 • Student: Custom Provider -student-vpn.oslomet.no
 • Klikk deretter OK for å godkjenne tilkoblingsforsøket

5. eduVPN ferdig oppkoblet

 • eduVPN skal nå være ferdig oppkoblet. Velg Disconnect for å koble av eduVPN

 

2. eduVPN for iOS for iPad og iPhone

Merk! eduVPN krever iOS 12 eller høyere.

1. Last ned appen eduVPN fra App Store.

2. Åpne eduVPN

 • Velg "Add other Address"
 • Ansatt: Skriv inn "ansatt-vpn.oslomet.no". Deretter velg "Connect"
 • Student: Skriv inn "ansatt-vpn.oslomet.no". Deretter velg "Connect"
 • Velg "Allow" for å godkjenne oppsettet.

3. Legg inn brukernavn og passord fra OsloMet

 • Velg "Sign in". Deretter klikk på "Approve Application".
 • Godkjenn oppkobling ved å velge "Continue" når du får varsel om at "eduVPN" wants to use oslomet.no to sign in.

4. eduVPN ferdig oppkoblet

 • eduVPN skal nå være ferdig oppkoblet. Velg Disconnect for å koble av eduVPN

Kontakt IT-servicedesk

Trenger du hjelp?


chatbot-portlet