Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i kunst og håndverk 1, 1.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet/nettstudium
Studiepoeng
30
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Tredimensjonal form

Emnekode DKHO6200
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studieinfokontakt

Kontakt oss om kunst og håndverk 1, 1.-10. trinn