Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning helsesøster

Studiested:
Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
60
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte 7. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: 7. januar, tidspunkt kommer.
  • Sted: Kjeller, rom kommer
  • Veibeskrivelse

Scroll ned for å finne mer informasjon om din studiestart. 

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Helsesøsters tjenesteutøvelse (kliniske studier)

Emnekode:
HELPRA1
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnekode:
HEL6050
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Folkehelse på individ- og gruppenivå med fordypning i helsesøsterfaget

Emnekode:
HEL6920
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Familiens helse - barn (0-5 år)

Emnekode:
HEL6210
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Familiens helse - skolebarn og ungdom (6-20 år)

Emnekode:
HEL6320
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid på individ- og gruppenivå

Emnekode:
HEL6120
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart vår 2019 - Helsesøsterutdanning

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studiium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 7. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: 7. januar, tidspunkt kommer.
  • Sted: Kjeller, rom kommer
  • Veibeskrivelse

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden (publiseres 1. desember). 

Foreløpig årsplan for kull 2019 finner du her

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, og eksamensform.

Programplan for kull 2019

Ikke benytt linken til programplanen du finner lenger opp på siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Praksis

Ca 10 uker av studiet er i praksis. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fem fylker på Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. Praksis i 2019 gjennomføres i ukene 14-18 (unntatt påskeuken) og i ukene 37-42.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år og det forutsettes fleksibilitet fra studentene når det gjelder tildeling av praksisplasser. Praksisplass på hjemstedet kan ikke påregnes og det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplasser selv uten i helt spesielle tilfeller (må godkjennes av universitetet).

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 / 67 23 84 83
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08-15
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt