Velferdstilbud | Studentstøtte - Student

Velferdstilbud

Velferdstilbud

Her finner du informasjon om barnehage, studentboliger og helsetjenester.

Barnehage

Er du registrert student og har behov for barnehageplass?

Bolig

SiO har mange studentboliger. Det lønner seg å være tidlig ute for å skaffe seg et sted å bo for studietiden.

Helsetjenester

SiO Helse har et unikt og helhetlig helsetilbud til studenter som har betalt semesteravgift. Du kan også få fastlege gjennom SiO Helse.