Droppe til innhold

Veilederutdanning

Veilederutdanning for veiledere i praksisperiodene til barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag.

Hvem kan delta?

Alle som veileder studenter fra bachelorstudiene i barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag kan melde seg på vår veilederutdanning. Utdanningen er gratis for veiledere.

Omfang

Veilederutdanningen vil vil gå over tre samlinger (studiesamling 1-3) over ett år. Hver samling går over tre dager. Studiesamling 3 vil bli arrangert som internatsamling. Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig skoleeksamen i høstsemesteret og gir 15 studiepoeng. For å fremstille seg for eksamen kreves 80 prosent tilstedeværelse (samlingene vurderes samlet) .

Innhold

Veilederutdanningen skal bidra til å utvikle evnen til opplæring i yrkesfaglig virksomhet hos veiledere som har studenter i praksis, bl.a. å tilrettelegge praksisstudiet på best mulig måte for den enkelte gjennom å skape gode forhold for læring og utvikling på arbeidsstedet. Noen av de sentrale emnene i utdanningen er: begrepene Praksisstudium og veiledning, teoretisk utgangspunkt og faser og metoder i veiledning, arbeid med brukere/klienter, rollen som hjelper, læren om organisasjoner, sammenhengen mellom teori og praksis, forutsetninger for læring, rollen som veileder, og relasjonen mellom veileder og student.
Det vil bli benyttet ulike arbeidsformer i undervisningen; forelesning, gruppearbeid, trening med tilbakemelding fra lærere, videoopptak og arbeidskrav.

Påmelding

Veiledere som tar imot student vil automatisk få tilsendt informasjon om veilederutdanningen og et påmeldingsskjema.

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte kontaktpersonene for utdanningene!