Droppe til innhold

Utveksling - yrkesfaglærerutdanning og PPU deltid for yrkesfag

 • behandlingstid

  Frist for å søke utveksling vår: 1. september.

  Frist for å søke utveksling høst: 1. februar.

 • behandlingstid

  Informasjonsmøter:

  Kunngjøres nærmere søknadsfristen
   

   

Som student ved yrkesfaglærerutdanningen (bachelor YFL og PPU-Y) har du muligheten til å reise på utveksling til en av våre partnere. Studier og/eller praksis i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut! Les flere gode argumenter for å ta deler av utdanningen i utlandet her.

Når kan jeg studere i utlandet?

YFL teknologiske fag (bygg- og anlegg, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel)

 • Utveksling i 3., 4. eller 5. semester. Minimum varighet på opphold er tre måneder. Oppholdet kan tilrettelegges slik at man tar en kombinasjon av emner, praksis og jobber med arbeidskrav. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via internett og universitetets e-læringsverktøy. Studenter som tar utveksling må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.


YFL Design og håndverk

 • 3. eller 4. semester, minimum varighet på opphold er tre måneder. Oppholdet kan tilrettelegges slik at man tar en kombinasjon av emner, praksis og jobber med arbeidskrav.


YFL Helse- og oppvekstfag

 • 4. semester, minimum varighet på opphold er tre måneder. Oppholdet kan tilrettelegges slik at man tar en kombinasjon av emner og praksis ved Københavns Professionshøjskole eller praksis kombinert med arbeidskrav ved Kyambogo University, Uganda.


YFL Restaurant- og matfag

 • 5. semester: studieopphold på min. tre måneder ved Technological University Dublin, eller
 • 6. semester: seks ukers praksis i Uganda. Praksisopphold i Uganda forutsetter bestått Feltforberedende kurs som tilbys av OsloMet for alle utvekslingsstudenter som skal ta praksis i et land i det globale sør.


PPU deltid for yrkesfag

3. semester: tredje praksisperiode kan gjennomføres i Kampala, Uganda via vårt partneruniversitet Kyambogo University. Praksis kan kombineres med å jobbe med arbeidskrav. Minimum varighet på opphold er 3 måneder. Praksisopphold i Uganda forutsetter bestått Feltforberedende kurs som tilbys av OsloMet for alle utvekslingsstudenter som skal ta praksis i et land i sør.

Gjelder for alle som ønsker å søke om utveksling: se krav for å søke og språkkrav.

 

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og få stipend hos Lånekassen.
Les mer om finansiering

Hvor kan jeg reise?

Europa

Reiser du til et studiested i Europa kan du benytte deg av Erasmusprogrammet som gir tilleggsstipend. Du betaler ikke skolepenger. I Europa opereres som regel med ECTS credits som er det samme som studiepoeng. I Storbritannia benyttes et annet system, 60 credits utgjør 30 studiepoeng. Det er begrenset antall studieplasser på de ulike studiestedene.

Studiesteder vi anbefaler i Europa:

Afrika

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

Felles e-postadresse for utveksling

E-post :

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

E-post :
Url :
Kjersti Winger

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GLU)

E-post :
Url :
Cathrine Døscher

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

E-post :
Url :
Nina Ingeborg Aunet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

E-post :
Url :
Line Klæth

chatbot-portlet