Droppe til innhold

Utveksling - Vernepleie

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder bachelorgrad i vernepleie, så må et studieopphold utenlands være av minst 3 måneders varighet og kan omfatte kun praktiske studier. Utvekslingsopphold kan gjennomføres i andre eller tredje studieår på vernepleie heltid, i semester 4 eller 6; i emnene VEPRA20 eller VEPRA40, og for deltid er det siste praksisperiode VEPRAD40 som er mulig å ta i utlandet. Utveksling i høstsemesteret er ikke mulig. Alle eksamener må være bestått før man kan reise på utenlandsopphold.

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator vernepleie Turid Nondal

Kontakt administrativ internasjonal koordinator på epost international-hv@oslomet.no