Utveksling - Utviklingsstudier | Utveksling | LUI - Student

Utveksling - Bachelor i utviklingsstudier

Utveksling - Bachelor i utviklingsstudier

Som student ved bachelor i utviklingsstudier har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet i fjerde og/eller femte semester. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Utveksling høsten 22

I januar 22 ble det bestemt OsloMet legger til rette for utveksling høsten 22. Det er viktig å sette seg inn i og holde seg oppdatert på forbehold og begrensninger som dere finner her: https://student.oslomet.no/koronasituasjonen-utveksling

Studenter på utviklingsstudier kan i prinsippet velge å søke til alle land, men vi anbefaler å tenke seg grundig om før man søker til India eller Afrika. 

Se også informasjon i Powerpoint fra informasjonsmøte om utveksling 19. januar, der finner dere noen unntak fra hvor man kan søke (som ikke er Koronarelatert), informasjon om søknadsprosessen etc.

Hva er søknadsfristen?

  • Frist for å søke utveksling vår: 1. september.
  • Frist for å søke utveksling høst: 1. februar.

Hvor kan jeg dra?

Finn utvekslingsavtalene på student.oslomet.no/utvekslingsavtaler

Kontakt oss

Kontakt oss