Droppe til innhold

Utveksling - Sykepleie Pilestredet

Som sykepleierstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 4. eller 5. semester til utenlandske høgskoler og universiteter som OsloMet har inngått utvekslingsavtale med. Du må normalt velge om du ønsker å reise i 4. eller 5. semester, men kan søke om begge deler. Du må da søke to ganger.

Det er enkelte ting det er svært viktig å være klar over før man søker utveksling, blant annet at du som sykepleiestudent bør bestemme deg tidlig for hvor du ønsker å reise, og melde fra om dette. Ser mer på vår informasjonsside, hvor du også finner svar på ofte stilte spørsmål.

Studenter som begynner på  bachelor i sykepleie på OsloMet fra 2020 vil følge ny programplan. Oversikten under er tilpasset tidligere kulls programplaner, og vil ikke gjelde for studenter som følger ny programplan. Utvekslingsmuligheter for studenter i kull 2020 vil lenkes opp her etter hvert som de utarbeides. 

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner som HV har en avtale med innenfor sykepleieutdanningen i Pilestredet.

4. semester

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål: Benytt kontaktskjema

Faglige spørsmål: Kontakt vitenskapelig internasjonal koordinator Kari Ottvik Jensen

chatbot-portlet