Utveksling - Paramedic | Utveksling | HV - Student

Utveksling - Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

Utveksling - Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

OsloMet har etablert samarbeid med universiteter og høgskoler i og utenfor Europa, og er medlemmer av ulike faglige nettverk. Studenter kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet. 

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Utveksling må skje ved institusjoner OsloMet samarbeider med.

Du kan søke om utveksling i 4. semester (3 måneder). Du vil da ta praksisperioden PARAPRA1 via en av våre partnere. Det er også mulig å delta på kortere kurs i Sverige og Finland gjennom nettverket Nordparamedics. Du vil få informasjon om disse mulighetene når de dukker opp, av fagansatte på studiet. 

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HV har avtale med innenfor Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic.

Polen

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej (University of Bielsko-Biala)

Danmark

Hovedstadens Beredskab

England

University of Hertfordshire

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator paramedic Trine Staff

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no