Droppe til innhold

Utveksling - Økonomi og administrasjon / Facility Management

Som student ved Handelshøyskolen kan du ta en del av bachelorstudiet i utlandet uten tap av studietid. Et studieopphold i utlandet vil gi deg nye faglige og personlige erfaringer og kan gi deg verdifull innsikt som du får bruk for senere i livet. Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

Når?

Du kan dra på utveksling i det femte semester eller femte og sjette semesteret. Velger du å reise ut i hele studieåret, må du skrive bacheloroppgaven (15 stp) mens du er i utlandet.

Lånekassen godkjenner at bacheloroppgaven inkluderes i et fulltidsstudium i utlandet (30 stp pr. semester) dersom emnet for oppgaven relateres til forhold på studiestedet.

Studenter som tar bachelorstudiet i regnskap og revisjon, kan dessverre ikke reise ut.

Hvor?

Du kan enten reise til en av Handelshøyskolens partnerinstitusjoner eller benytte deg  av OsloMets institusjonsavtaler med utenomeuropeiske land.

Søknadsfrister

  • 15. februar for å søke om utveksling i høstsemesteret

ERASMUS+-programmet

ERASMUS+-programmet omfatter studentutveksling innenfor EU-land. Du betaler ingen skolepenger og får i tillegg til vanlige lån og stipend fra Lånekassen et ERASMUS+-stipend. 

Alle våre avtalepartnere i Europa er omfattet Erasmus+.

Avtaler i Europa

Alle våre samarbeidspartnere har engelsk som undervisningsspråk.

England

University of Portsmouth

University of Hertfordshire

Finland

Laurea University of Applied Sciences

Kymenlaakso University of Applied Sciences

Turku University of Applied Sciences

Haaga-Helia University of Applied Sciences

Frankrike

ESC Rennes

Universite Claude Bernard

INSEEC

University of Strasbourg

Université Le Havre NY!

Italia

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Kroatia

University of Rijeka

Latvia

University of Latvia

Luxembourg

University of Luxembourg NY!

Nederland

HAN Arnhem Business School

NHL Hogeschool

Haagse Hogeschool

Hogeschool van Amsterdam

HANZE University of Applied Sciences Groningen

Polen

Cracow University of Economics

Slovakia

Comenius University in Bratislava

Slovenia

University of Ljubljana

Spania

Universitat de Barcelona NY!

Universidad Complutense de Madrid

Universitat de Valencia

Sveits

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften NY!

Tyskland

International School of Management (ISM)

Philipps Universität Marburg NY!

Jade Hochschule, Wilhelmshaven

University of Applied Science Zwickau

Ungarn

Budapest Business School

Østerrike

Fachhochschule Joanneum, Graz

Fachhochschul - Studiengänge der Wiener Wirtschaft, Wien

FH Kufstein

Partnerinstitusjoner utenfor Europa

Alle var samarbeidspartnere har engelsk som undervisningsspråk. Eneste unntak er University of São Paulo, hvor undervisningsspråk er portugisisk.

Brasil

School of Economics, Business Administration and Accounting at Ribeirão Peto, University of São Paulo (FEA-RP )

Kina

University of International Business and Economics (UIBE)

New Zealand

University of Waikato

Thailand og Myanmar

University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)

USA

University of California, Berkeley