Utveksling - masterutdanning i barnehagekunnskap - Student

Utveksling - Master i barnehagekunnskap

Utveksling - Master i barnehagekunnskap

Utdanningen har lagt til rette for at du kan studere et semester ved en av våre partnerinstitusjoner. Et semester i utlandet vil utfordre deg både faglig og personlig og gi deg mulighet til å få et annet perspektiv på faget enn det du får hjemme. Utenlandsopphold vil gi komparativ og internasjonal kunnskap om barnehagen.

Når kan jeg reise på utveksling? 

Som student på Master i barnehagekunnskap har du mulighet til å reise på utveksling i ditt 3. semester, 5. semester om du er deltidsstudent.  Emnene du tar vil bli forhåndsgodkjent av oss, og du blir dermed ikke forsinket i studieprogresjonen. 

Mindre masteroppgave

Studenter som reiser på utveksling tar 30 studiepoeng (ECTS) i løpet av utenlandsoppholdet. Studentene som er hjemme avlegger kun 15 studiepoeng. Studenter som reiser på utveksling skal derfor skrive en mindre masteroppgave på 30 studiepoeng (istedenfor 45).

Hvor kan jeg reise?

Høsten 2022 kan du reise på utveksling til:

  • Gøteborgs universitet, Sverige

Studenter er velkomne til å spille inn universiteter de ønsker vi skal  inngå avtale med. Det er viktig at universitetet har emner som er relevante for barnehagekunnskap på masternivå. 

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise.  Alle studiestedene vi tilbyr, er godkjent av Lånekassa og gir dermed rett til fult lån og stipend. I tillegg kan du søke om ekstra reisestipend (som often dekker flyreisen) fra Lånekassa. Deltidsstudenter som tar 30 studiepoeng i utvekslingsperioden sin får fult lån og stipend. 

Det finnes  også ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus.  Dersom du studerer i Europa vil du få Erasmusstipend som utgjør ca 3000 kr i mnd i tilleg til lån og stipend fra Lånekassa. 

Barn

Hvis du reiser på utveksling til et Europeisk land  og har med  barn under 18 år, kan du få et tilleggsstipend på 200 Euro per måned. 

Med litt planlegging, kan det derfor bli billigere å reise ut enn å bo i Norge. Les mer om finansiering.

Veiledning

Du kan når som helst ta kontakt med internasjonal koordinator Kari Bratland dersom du ønsker veiledning om dine muligheter til å reise på utveksling. Du kan kontakte henne på: karilova@oslomet.no 

Søknadsfrist

Kontakt oss

Kontakt oss