Utveksling - Masterprogrammene i sykepleie - Pilestredet | Utveksling | HV - Student

Utveksling for videreutdanning- og masterprogrammene i sykepleie Pilestredet

Utveksling for videreutdanning- og masterprogrammene i sykepleie Pilestredet

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Som sykepleierstudent har du muligheten til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Videreutdanning- og Masterstudenter må snakke med studieprogramansvarlig for å få informasjon om hvilke emner som kan byttes ut med emner hos partneruniversiteter. Dette varierer fra program til program. Studenter står fritt til å reise utenom HFs partneravtaler, men vil da stå ansvarlig for å organisere hele oppholdet selv. Vi anbefaler derfor å reise til en av våre partnere i Europa. University of Zambia kan også være en mulighet.

Studenter som reiser ut for å ta emner, inkludert praksis, eller gjøre feltarbeid hos en europeisk partner kan få Erasmus+stipend dersom oppholdet varer i minimum 3 måneder. Reiser du til en av våre Nordplus-partnere kan du også få stipend for kortere opphold. I noen tilfeller er det mulig å reise til en europeisk partner for kortere perioder, men da uten stipend. Du får støtte fra lånekassen som vanlig mens du er på utveksling. Du kan også få reisestipend fra lånekassen om du er på utveksling i fire uker eller lenger. 

Nordplusnettverket NORDSNE  arrangerer intensiv kurs på 1 uke hvert år på våren. Kursene fokuserer på overordnete tema som passer for alle spesialist sykepleiere, uansett spesialisering. Studenter og lærere med ulike bakgrunn (f.eks. fra psykisk helse til operasjonssykepleiere) fra Island, Latvia, Norge og Sverige samles til spennende og lærerike dager på disse kursene. Studenter får stipender som dekker en del av kostnadene til reise og opphold, men må dekke en del selv. Kursene har foregått på Island de siste årene. Følg med på Canvas for mer informasjon om dette.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner HF har en avtale med innenfor sykepleierutdanningen:

Danmark

Region Midtjylland (kun anestesisykepleie)

Rigshospitalet (kun anestesisykepleie - ingen utveksling i 2017-2018)

Ethiopia (Studenter må betale for reise og opphold)

Black Lion Hospital (kun kreftsykepleiestudenter og kun etter avtale med emneansvarlig på kreftsykepleieutdanningen)

Færøyene

Landssjukrahusid/National Hospital of the Faroe Islands  (kun anestesisykepleie - ingen utveksling i 2023-2024)

Island

Háskoli Íslands/University of Iceland (Nordplusstipender)

Landspitali-Haskolasjukhrahus/University Hospital (kun anestesisykepleie - ingen utveksling i 2022-2023)

Latvia (Nordplusstipender)

Riga Stradins University

Malta (Erasmus+ stipender)

L-universita ta'Malta

Richmond Foundation (kun VIP og Master i psykisk helse)

Portugal (Erasmus+ stipender)

Instituto Politecnico de Leiria (Kan være særlig interessant for studenter interessert i palliasjon)

Slovenia (Erasmus+ stipender)

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin - Angela Boškin Faculty of Health Care

Storbritannia (Erasmus+ stipender)

University of the West of Scotland (Kan være særlig interessant for studenter interessert i Alzheimers)

Sverige (Erasmus+ - eller Nordplusstipender)

Göteborgs Universitet (kun anestesisykepleie)

Karlstads Universitet

Lunds Universitet

Zambia (Studenter må betale studiepenger, reise og opphold)

University of Zambia (Akuttsykepleie, andre studenter må ta kontakt med emneansvarlig for å høre om dette kan bli godkjent)
 

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs