Droppe til innhold

Utveksling - Master i sosialfag

Som masterstudent i sosialfag har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.

Krav til utvekslingsopphold

- C i snitt ved søketidspunktet.

- Normert studieprogresjon (alle emner bestått ved søketidspunkt).

- Reiser du til land i Sør må du fullføre Feltforberedende kurs.

Informasjonsmøter om delstudier i utlandet

Det sendes ut informasjon om dette til studenter på e-post og Fronter/Minside.

Når kan du reise ut?

- Tredje semester for heltidsstudenter

- Femte semester for deltidsstudenter

I utlandet kan du gjøre feltarbeid og ta valgemner.

Instituttet har en rekke avtaler med utenlandske institusjoner. Merk at det stilles krav om tilstrekkelige språkkunnskaper til å kunne kommunisere med klienter og veileder i landet du reiser til.

I februar holdes Mastertorget hvor utenlandske partnere presenterer sine prosjekter som du kan søke om å delta på. Informasjon om dette finnes på studiesiden til ditt program.

Hvor kan jeg dra?

University of Salford, Manchester

University of South Australia

Amartya, Argentina

Makerere University, Uganda

Manchester Metropolitan University (MMU)

University of Michigan (U-M)

Knowledge4Change, Uganda

Hvordan søke

Send søknad gjennom søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Administrativ internasjonal koordinator er Stuart Deakin