Droppe til innhold

Utveksling - Master i samfunnsernæring

Som student ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder Masterprogrammet i samfunnsernæring, så er utdanningsprogrammets struktur og oppbygning i emner tilrettelagt for studentutveksling fortrinnsvis i 3. og 4. semester i masteroppgaven.

Utveksling i masteroppgaven skal  avklares ved veileder/studieleder på OsloMet i forkant av utveksling. 

Som student er du selv ansvarlig for å finne emner ved partnerinstitusjon for kan forhåndsgodkjennes. Du kan velge blant avtaler som OsloMet har inngått og oversikt over disse finnes her: 

https://student.oslomet.no/en/utvekslingsavtaler 

OsloMet er medlem i Nordplusnettverket Nordic Network for Education in Public Health Nutrition (NEPHN) og det er mulig å reise på utveksling til partnere innen dette nettverket, se bloggen

Det er også inngått egne avtaler for samfunnsernæring med disse universitetene: 

Spania

Universidad del País Vasco

Portugal

Universidade do Porto

Vietnam

Alive and Thrive Project (feltarbeid)

 

Relevant informasjon


Kontaktinformasjon

Studieleder Asgeir Brevik

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no