Droppe til innhold

Utveksling - Masterstudiet i økonomi og administrasjon

Et studieopphold i utlandet vil gi deg nye faglige og personlige erfaringer og kan gi deg verdifull innsikt som du får bruk for senere i livet. Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk- og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

Når?

Du kan dra på utveksling i det tredje semesteret av masterstudiet

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar. I første omgang søker du Handelshøyskolen om å få reise ut. Du søker på et online søknadsskjema som blir lagt ut på nettet i god tid før søknadsfristen. Du vil få svar på søknaden din innan to uker etter at fristen har gått ut. Deretter begynner søknadsprosessen til studiestedet i utlandet. Du får hjelp til å søke. 

Krav til utvekslingsstudenter

Du må ha fullført og bestått det første året av masterstudiet i økonomi og administrasjon.

Du må normalt ha et karaktergjennomsnitt på minimum C. Grunnlaget for gjennomsnittet er karakterene fra det første semesteret av dette studiet.

Du må ha gode kunnskaper i det aktuelle undervisningsspråket. Konkrete språkkrav vil variere mellom de ulike studiestedene. Flere av OsloMets partnerskoler godtar min. 4 i engelsk fra videregående skole. Men ved utveksling til en del universiteter der undervisningsspråket er engelsk, kreves avlagt engelsktest (Uio.no).

I Europa er det vanlig å referere til «The Common European Framework for Languages», som definerer hva som kreves av engelskkunnskaper på ulike nivåer.

Skolepenger og finansiering

På de fleste studiesteder i Europa betaler du ikke skolepenger, og du får Erasmus+-stipend, i tillegg til vanlige lån og stipend fra Lånekassen.

De fleste universitet i land utenfor Europa krever skolepenger. Lånekassen hjelper deg med å betale skolepengene ved å gi gi deg skolepengestøtte i form av lån og stipend.

Det kan også søkes om reisestøtte fra Lånekassen. Reisestøtten er men til å dekke: én tur-retur reise Norge – studiestedet per semester.

Kursvalg

Du må ta fag for minimum 30 studiepoeng (stp.) og det må passe inn i forhold til den profilen du har valg.  Du kan ikke ta fag som overlapper for mye med fag du har tatt i det første året på masterstudiet. Kursvalget må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen.

Hvor kan du dra?

I det følgende finner du en oversikt over universiteter både i og utenfor Europa som Handelshøyskolen har inngått avtaler med på masternivå:

 

Australia

Griffith University (Brisbane/Gold Coast)

Macquarie University (Sydney)

Queensland University of Technology (Brisbane)

University of South Australia (Adelaide)

 

Canada

University of Alberta (Edmonton, Alberta)

University of Victoria (Victoria, British Colombia)

Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario)

 

Frankrike

ESC Rennes

INSEEC

University of Strasbourg

 

Italia

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

 

Kroatia

University of Rijeka

 

New Zealand

The University of Waikato NY!

 

Polen

Cracow University of Economics

 

Slovenia

University of Ljubljana

 

Sveits

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften NY!

 

Thailand

University of the Thai Chamber of Commerce

 

Tyskland

International School of Management (ISM)

Philipps Universität Marburg NY!

University of Applied Science Zwickau

 

USA

University of California, Berkeley (San Francisco, California)

Hawaii Pacific University (Honolulu)

Indiana University of Pennsylvania

Pacific Lutheran University (Parkland, Washington State)

University of Oregon (Eugene, Oregon)

Augsburg University (Minneapolis, Minnesota)

Ball State University (Muncie, Indiana)

 

Østerrike

FH Studiengänge der Wiener Wirtschaft