Droppe til innhold

Utveksling - Læring i komplekse systemer

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder Masterprogrammet i læring i komplekse systemer, så er utdanningsprogrammets struktur og oppbygning i emner tilrettelagt for studentutveksling fortrinnsvis i 3. semester teoretiske emner og 4. semester masteroppgaven. Du kan få godkjent inntil 60 stp. fra utenlandsk institusjon inn i graden din.

Du må selv ta ansvar for å finne emner ved partnerinstitusjonene som tilsvarer de emnene du skulle tatt hjemme, og disse må forhåndsgodkjennes. Internasjonal koordinator ved din institutt kan hjelpe med veiledning i forhold til å finne emner. Utveksling i masteroppgaven skal også avklares ved veileder/studieleder på OsloMet i forkant av utveksling. 

Skjema for forhåndsgodkjenning Learning agreement
 

Hvor kan jeg reise?

USA

Det er flere ABAI akkrediterte institusjoner i USA som kan være aktuelle. Ta kontakt med studieleder for mer informasjon om disse, og mulighetene for utveksling. 

Instituttet har inngått avtale med ABAI akkriditerte institusjoner i USA spesifikt med: 

University of Reno Nevada

University of North Texas

Andre muligheter

Med godkjenning fra studieleder kan du også velge blant andre utvekslingsavtaler som OsloMet har inngått med godkjenning fra studieleder: 

https://student.oslomet.no/en/utvekslingsavtaler 

 

Hvis du ønsker å ta delstudier ved et lærested i utlandet så gjør du følgende:

  • Ta kontakt med internasjonal kooridnator for å avtale en veiledningstime
  • Fyll ut et skjema for forhåndsgodkjenning med de fagene du ønsker å ta og send det til studieleder Ingunn Sandaker og internasjonal koordinator på epost
  • Legg ved emnebeskrivelser, særlig beskrivelse av læringsutbytte og antall studiepoeng/credits, og pensumlister. Du må selv finne denne informasjonen på institusjonens hjemmeside.

 

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator læringspsykologi Ingunn Sandaker

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no