Droppe til innhold

Utveksling - Master i estetiske fag

Som student ved Institutt for estetiske fag har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når?

Som student på master i estetiske fag har du muligheten til å dra på student- eller praksisutveksling (feltarbeid) i studiets tredje semester.

Hvor?

Du kan enten reise til en av Institutt for estetiske fag sine partnerinstitusjoner i Europa eller benytte deg av OsloMets Institusjonsavtaler med land utenfor Europa. Det er også anledning til å dra på praksisutveksling/feltarbeid, som avtales i samråd med fagmiljøet.

Hva koster det?

  • Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Les mer om finansiering.
  • Erasmus+ praksisutveksling/feltarbeid:  Det tildeles Erasmus+ stipend for opphold på minst to måneder hos en  institusjon/bedrift i Europa . Stipendet kommer i tillegg til vanlig lån og stipend i Lånekassen.
  • Nordplus: kortere praksisopphold i Norden fra en uke eller mer, gjennom Nordplus nettverkssamarbeid EDDA (Art Education). Du mottar Nordplus stipend etter varighet og land, som kommer i tillegg til vanlig lån og stipend i Lånekassen.

Europa

Avtalepartnere innenfor Erasmus+ programmet. Det er krav om opphold på minst tre måneder.

Danmark

Aarhus Universitet

Italia

Accademia di belle arti di Bari

Politecnico di Milano

Universitá degli Studi Roma Tor Vergata

Litauen

Vilniaus Dailes Akademija

Polen

Akademia Sztuk Pieknych im Jana Matejki w Krakowie

Romania

Universitatea de Arte si Design Cluj- Napoca

Universitatea Nationala de Arte Buchuresti

Spania

Universidad del Pais Vasco Bilbao (UPV/EHU)

Escuela de Arte y Superior de Diseno de Burgos

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce

Storbritannia

Birmingham City University

University of Wales Trinity Saint David

Tsjekkia

Janackova akademia muzickych umeni v Brne (JAMU)

Univerzita Karlova

Tyskland

Westächsische Hochschule Zwickau

Utenfor Europa

Det er mulig å reise til alle institusjoner OsloMet har avtale med på masternivå, som har relevante fag.

Institusjonsavtaler

Kontakt oss